Djurhållning

På Åkerby finns ca 130 nötkreatur av rasen Angus, både dikor och ungdjur.

Djuren går i lösdriftstall och betar maj-oktober  på Tysslingens strandängar. Genom naturbetet kan strandängarna hållas öppna och djurens närvaro är viktig för att främja den biologiska mångfalden. 

Strandängarna på Åkerbys ägor är del av det 534 ha stora naturreservatet Tysslingen som tillika omfattats av ett Reclaim-Life projekt med målsättning att motverka sjöns igenväxning.

Åkerbys nötkreatur ingår i samarbetet naturbetskött - en rikstäckande organisation och certifiering för köttproduktion på naturbetesmarker. De lokala råvarorna från Åkerby och övriga certifierade gårdar i Närke kan bl.a. köpas hos ICA-handlare i Örebro. 

Se nedan länkar för mer information.

© 2018 Åkerby Säteri Agri HB
Skapad med Webnode
Skapa din hemsida gratis!