Certifieringar

För oss är certifieringar en viktigt pusselbit i verksamheten och säkerställer att vi förhåller oss till de regler och riktlinjer som gäller för en god ekologisk produktion.

KRAV - Mer än bara ekologiskt...
I jämförelse med EUs minimiregler för ekologisk produktion, den såkalallade EU-ekologiska märkningen, eller EU-eko, så har KRAV mer långtgående regler för till exempel djuromsorg. KRAV har även regler för klimat och social hänsyn. Det har inte EU-eko.


Länkar

Nedan kan du läsa mer om de olika certifieringarna

Krav

Svenskt Sigill

Naturbetskött

© 2018 Åkerby Säteri Agri HB
Skapad med Webnode
Skapa din hemsida gratis!