Ekologisk odling

Åkerbys ekologiska odlingar omfattar i dagsläget ca 210 ha. I produktionen finns spannmål såväl som åkerböna och vallfrö.  Ca 40 ha används till vallodling, vilken till majoriteten går som foder för den egna djurbesättningen.

# Spannmål Havre, Vårvete, Höstvete & Korn
# Vallfrö: Klöver & Timotej
# Övrigt: Åkerböna, Potatis & Fodervall 

De ekologiska odlingarna medför en stor utmaning  i ogräsbekämpning. Jordbearbetning och en anpassad växtföljd är viktiga nycklar för avkastning. Bl.a. används specialredskapen tistelskärare och ogräsharv. 

Jämfört med konventionell odling är den ekologiska odlingen betydligt mer resurskrävande samtidigt som den ger lägre avkastning. En svårlöst ekvation kan tyckas - Men för oss finns inget annat än att jorden ska brukas utan bekämpningsmedel. © 2018 Åkerby Säteri Agri HB
Skapad med Webnode
Skapa din hemsida gratis!